Kontakti

Kontaktpersonas

Rekvizīti

SIA “RJK”
K.Ulmaņa gatve 2A, Rīga, LV-1004
Reģ. nr. LV40003413496
AS “Swedbank”,
Kods: HABALV22
Konts: LV50HABA0551029950486

Adrese

Kārļa Ulmaņa gatve 2A,
Rīga, LV-1004